Wyliczenia “ICAS”

 Naszym CELEM jest…

…rzetelna analiza procesów sterowania międzynarodowego i społecznego w oparciu o metody cybernetyczne oraz ich upowszechnianie, a także promowanie i rozwój tej dziedziny polskiej nauki, jaką jest CYBERNETYKA.

 

Opieramy się na…

…dokonaniach polskiej szkoły cybernetyki prof. Mariana Mazura i doc. Józefa Kosseckiego, ze szczególnym uwzględnieniem naukowej metody cybernetycznej analizy procesów sterowania międzynarodowego opracowanych w książce pt. “Metacybernetyka”[1] przez doc. Kosseckiego.

 

Za podstawę obliczeń analitycznych (dla sterowania międzynarodowego) wykorzystujemy…

…obliczenia własne bazujące na danych historycznych dotyczących “produkt symptomu” opracowane na bazie publikacji naukowych wybitnego ekonomisty prof. Stefana Kurowskiego[2] oraz ogólnodostępnych danych statystycznych[3].

Obliczenia prowadzone tą metodą nie opierają się na modelu lecz na wzorcu stworzonym przez J.Kosseckiego, dzięki czemu są dużo bardziej diagnostyczne[4]. Oto te wzory:

Wzór-1

Wzór-2

Wyniki obliczeń pozwalają ustalić położenie rozpatrywanego układu państw w jednym z 7 położeń na osi “stosunku udziałów sterowniczych”. Są to odpowiednio:

  • 4 strefy bezkonfliktowe przewagi lub dominacji (kolory od żółtego do niebieskiego);
  • lub 3 punkty polifurkacyjne (punkty krytyczne, oznaczone na czerwono), gdzie następuje zaognienie relacji międzypaństwowej i możliwość wyboru pomiędzy wybuchem konfliktu (!) lub zmianą sojuszów.

wykres1

 

Opis metody znajduje się pod tym linkiem[5].

 

 

 

 

 

Niniejsze opracowanie można powielać i publikować w języku polskim (w całości lub we fragmentach), ale tylko i wyłącznie z zachowaniem podania źródła i autora.

Zabrania się jakiegokolwiek przekładu lub tłumaczeń niniejszej pracy (w całości lub jej fragmentów) na jakiekolwiek języki obce.

Copyright [03.01.2017] by [Tomasz Banyś]

© ICAS 2017, instytut.icas@gmail.com


[1] Józef Kossecki, “Metacybernetyka”, Kielce – Warszawa 2005, wyd. pdf http://autonom.edu.pl, rozdział 14
[2] Stefan Kurowski, “Historyczny proces wzrostu gospodarczego”, Warszawa 1963, wyd. PWN
[3] Eurostat, World Steel Association
[4] Zaletą zastosowania wzorca (metoda generalizacji) jest to, “że po ustaleniu założeń oparta na niej teoria może (a nawet powinna) być opracowywana bez wprowadzenia ogniw dowodowych z obserwacji rzeczywistości.” (M.Mazur, “cybernetyczna teoria układów samodzielnych”, Warszawa 1966, PWN, str.13-14). W przypadku modelu, każdą z jego cech należy każdorazowo udowadniać na obiekcie rzeczywistym.
[5] Józef Kossecki, “Metacybernetyka”, Kielce – Warszawa 2005, wyd. pdf http://autonom.edu.pl, str. 258-261

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *