WZRP 03 – Zmiany w produkcji strategicznej Polski w latach 1946-2015

Categories:

Jak wyglądała w najnowszej historii Polski kwestia uniezależniania się Polski od wpływów zza wschodniej granicy oraz ponownego popadania w zależność od zachodnich ośrodków władzy i dlaczego po roku 1990 możemy mówić o zależności neokolonialnej Państwa Polskiego od zachodnich Metropolii ?

Na te pytania będziemy chcieli odpowiedzieć, badając poziom rozwoju produkcji strategicznej (stali, cementu, kwasu siarkowego) w Polsce. Poziom produkcji tych produktów może zostać wykorzystany jako swoisty miernik (produkt symptom) mocy całkowitej oraz swobodnej państw-systemów. Zmiana mocy swobodnej służy do oceny “współczynnika swobody”, a ten z kolei – zgodnie z wzorcem zaproponowanym przez prekursora Polskiej Szkoły Cybernetyki (PSC) Prof.Mariana Mazura – do oceny niezależności systemu (np. państwa).

W powyższym nagraniu przedstawiamy pełną analizę zmian produkcji i “współczynnika swobody” systemu dla Państwa Polskiego w latach 1946-2015.

Warto nadmienić, że o początku uzależnienia neokolonialnego w Polsce możemy wnioskować nie tylko na bazie spadku produkcji strategicznej. Potwierdzają ją też takie wydarzenia roku 1990, jak:

  • rozpoczęcie wyprzedaży majątku narodowego (dzika prywatyzacja)
  • spadek współczynnika reprodukcji netto “Rn” poniżej wartości 1,00 (rozpoczęcie wymierania populacji Narodu Polskiego)
  • praktyczne zdominowanie wpływów narodowych przez ugrupowania kosmopolityczne (było to związane z likwidacją PZPR , a wraz z nią skrzydła narodowego działającego w tej partii)

 

WZRP 03 - Zmiany w produkcji strategicznej Polski w latach 1946-2015

WZRP 03 – Zmiany w produkcji strategicznej Polski w latach 1946-2015

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *