WZRP 04 – Zmiany w infrastrukturze Polski w latach 1946-2015

Categories:

Infrastruktura, to swego rodzaju krwioobieg każdego państwa, który w dzisiejszych czasach szybkiego przemieszczania się, nabiera szczególnego wymiaru. Poczytne miejsce wśród środków transportu zajmuje kolej, która:

  • odciąża ruch drogowy,
  • obniża w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich obniża (poprzez zmniejszenie transportu drogowego) hałas i emisję zanieczyszczeń powietrza.
  • a nader wszystko zapewnia szybką i komformtową komunikację lokalną oraz międzynarodową (szczególnie koleje szybkich prędkości, taka jak np. Fransuckie TGV, Niemieckie ICE, czy Jakońskie Maglev)

Niniejsza analiza traktuje o tym, jak na przestrzeni ostatniego 70-lecia, Polskie władze dbały (lub nie) o rozwój kolei oraz sieci dróg. Ponadto zestawiając dostępne dane historyczne (roczniki statystyczne GUS) na wspólnej osi czasu, pokażemy Państwu kilka ciekawych “zbiegów okoliczności”, które miały miejsce w latach minionych.

Slajd16e

link do analizy: https://youtu.be/9xjGcG-nPfg

 

Copyright [13.11.2018] by [Tomasz Banyś]

© ICAS 2018, instytut.icas@gmail.com

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *