GLOBALNY UKŁAD SIŁ MIĘDZYNARODOWYCH, KONFLIKTY I ZNACZENIE PAŃSTW: Jak to obliczać? I wg. jakich zasad je oceniać?

0 Comments| 7:01 pm

Globalny układ sił międzynarodowych i zależności zachodzące między nimi możemy badać, dzięki cybernetycznemu wzorcowi opracowanemu przez śp. doc. J.Kosseckiego, już w 1980 roku. Wzorzec ten oraz metoda analizy pozwala trafnie prognozować spadek lub wzrost znaczenia państw na arenie międzynarodowej, wystąpienie konfliktów międzynarodowych oraz wyniki tych starć.

W najbliższą sobotę 11 maja 2019 roku o godzinie 11:00, w ramach NAI (Narodowej Agencji Informacyjnej) Warszawa przedstawimy państwu opis tej metody. Wykład nadawany na żywo, będzie można oglądać online na platformie Youtube, pod poniższym adresem:

Wykład pt. “Analiza procesów sterowania międzynarodowego” – podczas którego będzie mnożna zadawać prowadzącemu pytania online –  z ramienia Instytutu ICAS poprowadzi Tomasz Banyś.

Pod poniższym linkiem znajdduje się kompletna tabela udziałów sterowniczych dla ponad 40 państw świata:

http://www.instytut-icas.pl/wp-content/uploads/2019/04/sterowanie-estymacja-1700-2025-i-2019.pdf

Copyright [08.05.2019] by [Tomasz Banyś]

© ICAS 2019, instytut.icas@gmail.com