1980 – niewykorzystana szansa

Categories:

Przez ostatnie 41 lat różnie były i są oceniane wydarzenia końca lat 70. i początku 80. Aby jednak nie oceniać ich w kategoriach ideologicznych, ale pod względem realistycznych szans na zbudowanie silnej Polski, ICAS przeprowadził analizę sytuacji alternatywnej do tej zafundowanej nam przez Stany Zjednoczone, RFN i Izrael.

Analizę przeprowadzono na bazie poniższych założeń:

  • w roku 1976 KOR (Komitet Obrony Robotników) nie przejmuje władzy nad Solidarnością, a ruch ten nie dokonuje amerykańskiej i izraelskiej dywersji w Polsce
  • ZSRR oraz KDL (Kraje Demokracji Ludowej) nie rozpadają się, a wciąż roztaczając parasol ochronny nad Polską chronią ją przed wzrostem żądań kredytowych z MFW
  • RFN i NRD pozostają podzielone (więc słabsze niż obecnie) i nie mogą stworzyć UE
  • Polacy wzorem przedwojennych Wielkopolan skupiają się na pracy (mimo przeciwności), a Polska zachowuje wzrost gospodarczy (w tym wzrost produkcji produkt symptomu – stali) z lat 1975 – 1980

Celem tej analizy jest pokazanie, że nie zawsze najprostsza droga jest na dłuższą metę opłacalna, a patrzenie przez pryzmat ideologii zamiast realnych korzyści wcześniej, czy później musi doprowadzić naród do katastrofy. Warto więc zastanowić się, czy Mickiewiczowskie “ja z synowcem na czele i jakoś to będzie”, nie należy podporządkować rozsądkowi, realizmowi politycznemu i etosowi pracy jaką prezentowali Dezydery Chłapowski, Hipolit Cegielski, Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Roman Dmowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Józef Piłsudski ale także Jerzy Ziętek, czy Edward Gierek…

Z KAŻDEJ HISTORI WARTO WYCIĄGAĆ WNIOSKI I UCZYĆ SIĘ NA BŁĘDACH NASZYCH POPRZEDNIKÓW

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *